Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 113 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật 

[Tân Bình] Biên phiên dịch tiếng Nhật N1

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] Biên phiên dịch tiếng Nhật (IT)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Uyên/Bình Dương] Biên phiên Dịch tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13.5-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13.5-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] IT communicator tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] QC tiếng Nhật (Nam)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Nhơn Trạch/ĐN] Biên phiên dịch tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
70
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 20 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm

[Đồng Nai] Biên phiên dịch tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
53
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm

[CẦN THƠ] CHUYÊN VIÊN TIẾNG NHẬT N2

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  0.011-0.023 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  0.011-0.023 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 03/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Cần Thơ] Quản lý đơn hàng tiếng Nhật N2_2 slots

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  11-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  11-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm