Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: HR & Admin

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 23 tin tuyển dụng việc làm từ khóa HR & Admin

Kết quả tìm việc làm với từ khóa HR & Admin 

JAPANESE HR LEADER

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

[KCN Amata-Đồng Nai] Japanese GA

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
33
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm

HR cum admin staff

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 238 điểm

Tổng điểm: 248 điểm

Xem cách tính điểm

Hr cum admin staff (N2)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
64
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 54 điểm

Tổng điểm: 64 điểm

Xem cách tính điểm

HR cum Admin Staff (N2)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
19
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 9 điểm

Tổng điểm: 19 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese HR Manager

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  32-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  32-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
15
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân Viên HR

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
63
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 53 điểm

Tổng điểm: 63 điểm

Xem cách tính điểm

Trưởng phòng nhân sự

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  20-28 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  20-28 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

HR cum Admin Staff (N2)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

HR cum Admin Staff (N2) (Lương đến 40TR)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm