Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Biên Phiên Dịch

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 74 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Biên Phiên Dịch

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Biên Phiên Dịch 

Biên dịch kiêm tổng vụ

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

ĐÀ NẴNG - IT COMMUNICATOR

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH ANH - NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT COMMUNICATOR TIẾNG NHẬT N1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Quận 1] Trợ lý kinh doanh tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N1 [THỦ ĐỨC/HCM]

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Bình Thạnh] Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Bình Dương] Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật (Nữ)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên tiếng Nhật N2

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận