Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Môi Trường Chuyên Nghiệp 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 78 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Môi Trường Chuyên Nghiệp

Tìm việc làm 01/2022 với quyền lợi được hưởng Môi Trường Chuyên Nghiệp 

BrSE (JP N2)

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
53
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm

QC tiếng Nhật

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
40
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TIẾNG NHẬT N2_TỪNG DU HỌC NHẬT

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
229
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 219 điểm

Tổng điểm: 229 điểm

Xem cách tính điểm

[Biên Hòa/Đồng Nai] - NHÂN VIÊN QC - NỮ- N2

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 22 điểm

Xem cách tính điểm

Cán bộ đối ngoại XKLĐ Nhật

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
70
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 60 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR IT COMMUNICATOR VIETNAMESE

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR BRIDGE PROJECT MANAGER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR BRIDGE PROJECT MANAGER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm