Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: tại Bà Rịa - Vũng Tàu 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 2 tin tuyển dụng việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tìm việc làm 01/2022 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

Accounting Manager

Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
21
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

Thông dịch viên Tiếng Nhật

Công ty: LONG DUC CO., LTD
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
187
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 177 điểm

Tổng điểm: 187 điểm

Xem cách tính điểm