Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: tại Hải Phòng 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 2 tin tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng

Tìm việc làm 01/2022 tại Hải Phòng 

Nhân viên lắp đặt thiết bị

Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
16
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-19 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm