<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Hải Phòng

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 2 tin tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng

Kết quả tìm việc làm tại Hải Phòng 

Kỹ sư thiết kế phần mềm

Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  10-10 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  10-10 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 03/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
20
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên lắp đặt thiết bị

Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
25
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 15 điểm

Tổng điểm: 25 điểm

Xem cách tính điểm