Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Đồng Nai

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 97 tin tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai

Kết quả tìm việc làm tại Đồng Nai

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI - JAPANESE QC - N2 -3 (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[ĐỒNG NAI] JAPANESE SALES (ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Đồng Nai] Thông dịch tiếng Nhật (Nam)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Đồng Nai] Biên phiên dịch tiếng Nhật (Nam)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI - THÔNG DỊCH VIÊN (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Bình Thạnh - Japanese Sales - Không kinh nghiệm (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8.5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8.5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8-8.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhơn Trạch - Đồng Nai - Accounting & HR Manager

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên phòng kỹ thuật sản xuất (Tiếng Nhật N3)

Công ty: LONG DUC CO., LTD
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận