Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Chăm Sóc Khách Hàng 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 4 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Chăm Sóc Khách Hàng

Tìm việc làm 01/2022 với từ khóa Chăm Sóc Khách Hàng 

CUSTOMER CARE ASSOCIATE

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Trưởng BP Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật, lương 25-30 triệu)

Công ty: NV Bridge Group
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
191
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 181 điểm

Tổng điểm: 191 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
24
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Hiển thị top: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 24 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm