Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Tiếp thị / Marketing 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 33 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề Tiếp thị / Marketing

Tìm việc làm 01/2022 ngành nghề Bán hàng / Kinh Doanh, Tiếp thị / Marketing 

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
56
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm

ADVERTISEMENT STAFF (JAPANESE)/TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese sale consultant/Marketing (digital marketing) Quận 3

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

advertisement staff (Japanes)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant/Marketing (Digital Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant (Digital Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14.5-32 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14.5-32 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant (Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Advertisement Staff (Japanese)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant (Digital Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Advertisement Staff (Japanese)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-13.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-13.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm