Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Nhà hàng / Khách sạn 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 5 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề Nhà hàng / Khách sạn

Tìm việc làm 01/2022 ngành nghề Chuyên môn, Nhà hàng / Khách sạn 

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  25-28 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 12 điểm

Tổng điểm: 22 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
44
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 34 điểm

Tổng điểm: 44 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT

Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT

Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm