Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: tại Khác 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 5 tin tuyển dụng việc làm tại Khác

Tìm việc làm 01/2022 tại Khác 

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT N2 LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty: VIETLABO
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  40-42 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  40-42 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

SALE IT ( Biết Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
42
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 32 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  2.3-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
40
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm

Kỹ sư cầu nối (BRSE) in Tokyo

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  40-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  40-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

BRSE ( làm việc tại Nhật code tốt , Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm