Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Hành chính / Thư ký 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 16 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề Hành chính / Thư ký

Tìm việc làm 01/2022 ngành nghề Chuyên môn, Hành chính / Thư ký 

[Quận 1/HCM] Quản lý văn phòng tiếng Nhật N2-N1_Upto 20M Gross

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
68
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 18 điểm

Tổng điểm: 68 điểm

Xem cách tính điểm

JAPANESE GA LEADER (ENGLISH)

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-32 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-32 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
31
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 21 điểm

Tổng điểm: 31 điểm

Xem cách tính điểm

[KCN Quế Võ 2-Bắc Ninh] Japanese HR Leader

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm

[KCN Amata-Đồng Nai] Japanese GA

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ Lý Kiêm Admin Tiếng Nhật (Lương 22TR)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
68
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 58 điểm

Tổng điểm: 68 điểm

Xem cách tính điểm

HR cum Admin Staff (N2 required)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
134
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 124 điểm

Tổng điểm: 134 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý kiêm admin tiếng Nhật (CEO)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  An Giang
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  An Giang
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

JAPANESE SALES ASSISTANT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm

General Affairs Tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
23
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm