Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Thưởng Tháng 13 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 309 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Thưởng Tháng 13

Tìm việc làm 01/2022 với quyền lợi được hưởng Thưởng Tháng 13 

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm

HCM - Japanese Bridge System Engineer cum PM - Up to 3000$ Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  45-70 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  45-70 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên quảng cáo Tiếng Nhật quận 3

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Phiên dịch Tiếng Nhật (Có xe đưa rước từ Biên Hòa)

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10.5-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10.5-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

Quản lý công trình

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 61 điểm

Tổng điểm: 71 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TIẾNG NHẬT N2_TỪNG DU HỌC NHẬT

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
229
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 219 điểm

Tổng điểm: 229 điểm

Xem cách tính điểm

[KCN Amata/Đồng Nai] Nhân viên QC tiếng Nhật N2(Nữ) _11-13 triệu

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  100-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  100-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR GOLANG DEVELOPER

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  80-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  80-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
19
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 9 điểm

Tổng điểm: 19 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm