Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: tại Bình Dương 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 95 tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương

Tìm việc làm 01/2022 tại Bình Dương 

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
54
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 54 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Dương] Sales tiếng Nhật (cơ khí)

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Dương] JAPANESE SALES ENGINEER

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
67
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 17 điểm

Tổng điểm: 67 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-19 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
31
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 20 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 31 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
53
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Uyên/Bình Dương] Biên phiên Dịch tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13.5-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13.5-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
56
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
63
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 13 điểm

Tổng điểm: 63 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm