<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Ngành Khác

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 4 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Ngành Khác

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Lao động phổ thông, Ngành Khác 

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
247
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 237 điểm

Tổng điểm: 247 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên gia công dữ liệu

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
304
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 294 điểm

Tổng điểm: 304 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 23/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
20
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm

Giám đốc kinh doanh

Công ty: TNHH MTV HR PISICO
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 18/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
14
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm