Việc làm  /  Tìm việc làm: Sản xuất / Vận hành sản xuất 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 51 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Sản xuất / Vận hành sản xuất

  20-37 triệu VNĐ
 13/02/2023
8
  7-9 triệu VNĐ
 13/02/2023
10

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

13-15 triệu VNĐ
13/02/2023
  13-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
10
  12-13 triệu VNĐ
 13/02/2023
2
  10 triệu VNĐ
 13/02/2023
0
  15-20 triệu VNĐ
 13/02/2023
2

Material staff

11-13 triệu VNĐ
13/02/2023
  11-13 triệu VNĐ
 13/02/2023
10
  11-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
5
  16-23 triệu VNĐ
 13/02/2023
3
  10-13 triệu VNĐ
 13/02/2023
2