Nhà tuyển dụng {key1}

Công ty AEON VN

Công ty AEON VN


100% vốn nước ngoài
500 - 999 người
TPHCM
Đang tuyển 1
Công ty AEON VN

Công ty AEON VN


100% vốn nước ngoài
500 - 999 người
TPHCM

Giới thiệu

AEON Vietnam Co., Ltd. is a leading retailer in Vietnam, under AEON Co., Ltd, leading retail group in Japan. It was established on October 07thto invest to various segments in retail industry as its core business which are:
* Shopping Mall Development
* General Merchandise Store
* Specialty Stores
* E-Commerce
With its eternal philosophy of “pursuing peace, respecting humanity and contributing to local community, always with customers’ point of views as its core”, AEON Vietnam promotes ret

Thông tin liên hệ

Vũ Minh Phương
30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 0
  • 10 điểm

10 điểm

Xem cách tính điểm
 10
  • 10 điểm

10 điểm

Xem cách tính điểm
 30
  • 10 điểm

10 điểm

Xem cách tính điểm
 19
  • 10 điểm

10 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Công ty AEON VN đang tuyển dụng vị trí:

Trợ lý Giám đốc

1-12 triệu VNĐ
13/02/2023
  1-12 triệu VNĐ
 13/02/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây