Nhà tuyển dụng {key1}

Leverages Career Vietnam

Leverages Career Vietnam


100% vốn nước ngoài
0 - 9 người
Hà Nội
Chưa cập nhật
Đang tuyển 2
Leverages Career Vietnam

Leverages Career Vietnam


100% vốn nước ngoài
0 - 9 người
Hà Nội

Giới thiệu

leverages career vietnam là công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Hà Nội. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên tiếng Nhật part-time ca tối" với các kỹ năng như Trách Nhiệm, Excel, Giải Quyết Vấn Đề. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ bảo hiểm, Nghỉ Phép Năm khi làm việc tại leverages career vietnam.

Thông tin liên hệ

Hanh Do
101 Láng Hạ . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 24
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm
 2
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm
 6
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Leverages Career Vietnam đang tuyển dụng vị trí:

  2.4-6 triệu VNĐ
 08/12/2022

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây