<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Hỗ Trợ đào Tạo

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 48 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi Hỗ Trợ đào Tạo

Kết quả tìm việc làm với quyền lợi Hỗ Trợ đào Tạo 

NHÂN VIÊN IT HELPDESK TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  18-58 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  18-58 triệu VNĐ
Hạn nộp: 24/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant (Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên chứng từ

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
109
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 99 điểm

Tổng điểm: 109 điểm

Xem cách tính điểm

Quản lý dự án (BrSE - PM)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  30-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  30-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
28
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 18 điểm

Tổng điểm: 28 điểm

Xem cách tính điểm

Senior BPM (Senior Bridge Project Manager)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-46 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

PM Người Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-90 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-90 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
28
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 18 điểm

Tổng điểm: 28 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  0.5-1 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
142
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 132 điểm

Tổng điểm: 142 điểm

Xem cách tính điểm

PROJECT MANAGER (Singapore Project) - English

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  47-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  47-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Technical Leader (Lương $5000)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  40-90 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  40-90 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Quản Lý Dự Án Tiếng Nhật (Lương đến 60Tr)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm