Việc làm  /  Tìm việc làm: Chế độ Thưởng 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 565 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Chế độ Thưởng

Tìm việc làm 05/2022 với quyền lợi được hưởng Chế độ Thưởng 

  TPHCM
  23-32 triệu VNĐ
 19/06/2022
 3.5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  2-12 triệu VNĐ
 02/06/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-23 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
15
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-23 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  14-18 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
58
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 8 điểm

Tổng điểm: 58 điểm

Xem cách tính điểm
  18-37 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
52
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 52 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  16-18 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
61
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 61 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
29
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 19 điểm

Tổng điểm: 29 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  40-90 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
64
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 14 điểm

Tổng điểm: 64 điểm

Xem cách tính điểm
  17-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
56
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm