Việc làm  /  Tìm việc làm: Nhân viên, Chuyên viên từ 5 đến 10 năm kỹ năng Tiếng Nhật 01/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 8 tin tuyển dụng việc làm vị trí Nhân viên, Chuyên viên từ 5 đến 10 năm kỹ năng Tiếng Nhật

  20-35 triệu VNĐ
 06/02/2023
  20-30 triệu VNĐ
 06/02/2023
  10-15 triệu VNĐ
 06/02/2023
  100-100 triệu VNĐ
 06/02/2023

KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE)

55-69 triệu VNĐ
06/02/2023
  55-69 triệu VNĐ
 06/02/2023
  46-46 triệu VNĐ
 06/02/2023

Japanese Back Office

25-39 triệu VNĐ
06/02/2023
  25-39 triệu VNĐ
 06/02/2023
  22-30 triệu VNĐ
 06/02/2023