Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: từ 5 đến 10 năm 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 65 tin tuyển dụng việc làmtừ 5 đến 10 năm

Tìm việc làm 01/2022 có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm 

[Tân Bình/HCM] Project Leader (.Net Project)_Nego

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[QUY NHƠN] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  14-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  14-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
57
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  100-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  100-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

MIDDLE RUBY ON RAILS DEVELOPER

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  69-69 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  69-69 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

JAPANESE HR LEADER

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
29
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 19 điểm

Tổng điểm: 29 điểm

Xem cách tính điểm

[KCN Quế Võ 2-Bắc Ninh] Japanese HR Leader

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm

BRSE KỸ SƯ CẦU NỐI

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  58-69 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  58-69 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  50-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  50-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

MIDDLE RUBY ON RAILS DEVELOPER

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  69-69 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  69-69 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese HR Manager

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  32-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  32-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm