Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Chủ động Trong Công Việc 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 25 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Chủ động Trong Công Việc

Tìm việc làm 01/2022 với kỹ năng Chủ động Trong Công Việc 

Career Advisor - Nhân viên tư vấn tuyển dụng

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
111
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 20 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 81 điểm

Tổng điểm: 111 điểm

Xem cách tính điểm

QC tiếng Nhật

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
40
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm

TESTER QA/QC

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR IT COMMUNICATOR (VIETNAMESE)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR IT COMMUNICATOR (VIETNAMESE)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR IT COMMUNICATOR (VIETNAMESE)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý kiêm admin tiếng Nhật (Lương đến 22TR)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

TRỢ LÝ KIÊM ADMIN TIẾNG NHẬT (CEO)_ BÌNH THẠNH

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

JUNIOR OR SENIOR VB.NET DEV

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20.5-34.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20.5-34.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

SALES IT TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-37 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-37 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm