Việc làm  /  Tìm việc làm: Trung thực 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Trung thực

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng Trung thực 

  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
38
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 28 điểm

Tổng điểm: 38 điểm

Xem cách tính điểm
  8-11 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
13
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
  8-11 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  Long An
  15-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  46-46 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  13-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm