Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Bằng cấp liên quan 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 22 tin tuyển dụng việc làm hình thức nộp hồ sơ Bằng cấp liên quan

Tìm việc làm 01/2022 với hình thức nộp hồ sơ Bằng cấp liên quan 

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm

Senior PHP Developer

Công ty: Mix&Studio
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 33 điểm

Tổng điểm: 43 điểm

Xem cách tính điểm

[Tiếng Nhật] Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên quản lý website/web scraping biết tiếng Nhật

Công ty: Mix&Studio
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 57 điểm

Tổng điểm: 67 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Kỹ sư cầu nối - BrSE

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Marketing

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 38 điểm

Tổng điểm: 48 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
186
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 176 điểm

Tổng điểm: 186 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN SALES TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  An Giang
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  An Giang
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm