Việc làm  /  TPHCM /  Giáo dục, Đào tạo /  VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT ONLINE tại TPHCM - Unitz
Việc tại nhà:
  • Unitz Supplier
  • 20 - 99 người
  • Nhu Nhuan, Ho Chi Mi city
  • TPHCM
Liên hệ:
Unitz Supplier
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Nhu Nhuan, Ho Chi Mi city

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT ONLINE tại TPHCM - Unitz

5,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    Hoàn tất hồ sơ cá nhân trên nền tảng Unitz.
    Tạo các khóa học trên nền tảng Unitz theo từng trình độ và đối tượng với hình thức lớp học và thời gian cụ thể.
    Lên giáo trình phù hợp với các khóa học.
  10-15 triệu VNĐ
 06/02/2023

[TP.HCM] JAPANESE SALES

18-18 triệu VNĐ
06/02/2023
  18-18 triệu VNĐ
 06/02/2023