Việc làm  /  Hà Nội /  Nhân sự /  VIỆC LÀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG tại Hà Nội - Kiến Nghiệp Group
Việc tại nhà:
  • Phòng Nhân Sự
  • 20 - 99 người
  • Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội
  • Hà Nội
Liên hệ:
Phòng Nhân Sự
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội

Xếp hạng công ty

VIỆC LÀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG tại Hà Nội - Kiến Nghiệp Group

6,000,000 - 20,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    - Gọi, chăm sóc, tư vấn và thuyết phục khách hàng cũ mua hàng để mua hàng của Công ty
    - Gọi khách hàng mới trong danh sách khách hàng có sẵn để thuyết phục khách hàng mua hàng theo yêu cầu của Công ty
  15-19 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-15 triệu VNĐ
 08/12/2022
  23-35 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-23 triệu VNĐ
 08/12/2022
  20-38 triệu VNĐ
 08/12/2022