Việc làm  /  Tìm việc làm: Quản Lý, Giám đốc Mức lương trên 20tr 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 11 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý, Giám đốc mức lương trên 20tr

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

22-25 triệu VNĐ
31/12/2022
  22-25 triệu VNĐ
 31/12/2022
  70-140 triệu VNĐ
 23/12/2022
  70-140 triệu VNĐ
 23/12/2022
  40-60 triệu VNĐ
 23/12/2022
  35-45 triệu VNĐ
 23/12/2022

PM TIẾNG NHẬT

40-70 triệu VNĐ
23/12/2022
  40-70 triệu VNĐ
 23/12/2022
  23-46 triệu VNĐ
 23/12/2022

PM Người Nhật

50-90 triệu VNĐ
23/12/2022
  50-90 triệu VNĐ
 23/12/2022
  23-35 triệu VNĐ
 23/12/2022
  40-70 triệu VNĐ
 23/12/2022