Việc làm  /  Tìm việc làm: Quản Lý, Giám đốc Mức lương trên 20tr kỹ năng Tiếng Nhật 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 8 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý, Giám đốc mức lương trên 20tr kỹ năng Tiếng Nhật

  60-70 triệu VNĐ
 15/02/2023
  70-140 triệu VNĐ
 13/02/2023
  40-60 triệu VNĐ
 13/02/2023

PM TIẾNG NHẬT

40-70 triệu VNĐ
13/02/2023
  40-70 triệu VNĐ
 13/02/2023
  23-46 triệu VNĐ
 13/02/2023

PM Người Nhật

50-90 triệu VNĐ
13/02/2023
  50-90 triệu VNĐ
 13/02/2023
  23-35 triệu VNĐ
 13/02/2023
  40-70 triệu VNĐ
 13/02/2023