Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Kỹ Sư Cầu Nối Tiếng Nhật

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 36 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Kỹ Sư Cầu Nối Tiếng Nhật

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Kỹ Sư Cầu Nối Tiếng Nhật 

KỸ SƯ CẦU NỐI TIẾNG NHẬT N2

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  58-69 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  58-69 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
64
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 54 điểm

Tổng điểm: 64 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
132
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 122 điểm

Tổng điểm: 132 điểm

Xem cách tính điểm

BrSE/Se (Japanese/English)

Công ty: Shuei Trading Co
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/03/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

Kỹ sư cầu nối - BrSE

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

BrSE - KỸ SƯ CẦU NỐI TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  55-69 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  55-69 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese BrSE - Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  55-69 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  55-69 triệu VNĐ
Hạn nộp: 14/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese BrSE - Kỹ sư cầu nối

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 14/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE)

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  30-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  30-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 04/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm