Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Bằng Lái Xe 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 3 tin tuyển dụng việc làm hình thức nộp hồ sơ Bằng Lái Xe

Tìm việc làm 01/2022 với hình thức nộp hồ sơ Bằng Lái Xe 

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 15 điểm

Tổng điểm: 25 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
59
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 49 điểm

Tổng điểm: 59 điểm

Xem cách tính điểm