<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Dệt may / Da giày / Thời trang

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 4 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Dệt may / Da giày / Thời trang

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Dệt may / Da giày / Thời trang 

QC NGÀNH MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-14.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-14.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
54
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 44 điểm

Tổng điểm: 54 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
47
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 47 điểm

Xem cách tính điểm

[QUẬN 7] MERCHANDISER MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 7] Quản lý đơn hàng may mặc tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
15
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm