Nhà tuyển dụng {key1}

Talent Trader Vietnam

Talent Trader Vietnam


Cổ phần
100 - 499 người
TPHCM
Đang tuyển 23
Talent Trader Vietnam

Talent Trader Vietnam


Cổ phần
100 - 499 người
TPHCM

Giới thiệu

Talent Traders are recruitment specialist. Our area of expertise is in placement of vital Mid Management candidates. We bring you tailored and flexible talent sourcing and retention solutions

Thông tin liên hệ

HR DEPARTMENT
Lầu 5, 112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 103
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm
 2
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm
 16
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm
 14
  • 0 điểm

0 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Talent Trader Vietnam đang tuyển dụng vị trí:

  10-20 triệu VNĐ
 29/01/2023
  20-30 triệu VNĐ
 29/01/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây