<h1 style="display:none"></h1>
ViecOi Tìm việc làm tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và các nơi ở Việt Nam miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Khánh Hòa

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 14 tin tuyển dụng việc làm tại Khánh Hòa

Kết quả tìm việc làm tại Khánh Hòa 

QUẢN LÝ TỔNG VỤ KIÊM NHÀ MÁY

Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên tiếng Nhật N3 (hoặc tương đương)

Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 16/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM ADMIN TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Khánh Hòa -Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM ADMIN TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẢN LÝ CHUỖI NHÀ HÀNG - LÀM VIỆC TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH KIÊM ADMIN TIẾNG NHẬT TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/03/2021
 Thưởng: Thỏa thuận