Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Khánh Hòa

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 12 tin tuyển dụng việc làm tại Khánh Hòa

Kết quả tìm việc làm tại Khánh Hòa 

Khánh Hòa -Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

PHP Lavarel

Công ty: GrandM VN
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY - LÀM VIỆC TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẢN LÝ CHUỖI NHÀ HÀNG - LÀM VIỆC TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM ADMIN TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM ADMIN TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KHÁNH HÒA _BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận