Việc làm  /  Tìm việc làm: Quản lý chất lượng (QA/QC) vị trí Nhân viên, Chuyên viên tại TPHCM 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 10 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC) vị trí Nhân viên, Chuyên viên tại TPHCM

  10-13 triệu VNĐ
 08/12/2022
13
  12-35 triệu VNĐ
 08/12/2022
3
  8-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
2

QC tiếng Nhật

12 triệu VNĐ
08/12/2022
  12 triệu VNĐ
 08/12/2022
3
  12-12 triệu VNĐ
 08/12/2022
3
  10-14.5 triệu VNĐ
 08/12/2022
4
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
1

Japanese QA Tester Member

11-16 triệu VNĐ
08/12/2022
  11-16 triệu VNĐ
 08/12/2022
3
  9-13 triệu VNĐ
 08/12/2022
2
  10-32 triệu VNĐ
 08/12/2022
3