Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Nhân sự

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 100 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Nhân sự

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Nhân sự

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Admin manager

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÀ BÈ - HCM - CÓ XE ĐƯA ĐÓN - HR MANAGER (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÀ BÈ - CÓ XE ĐƯA ĐÓN - HR MANAGER - NỮ - N2 (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Quận 1 - Nhân viên tiếng Nhật (p.Nhân sự) (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7.5-8.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7.5-8.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

quận 3 - HCM - Japanese Admin manager (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  28-36 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  28-36 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhơn Trạch - Đồng Nai - Accounting & HR Manager

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận