Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Bán hàng

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 49 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Bán hàng

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Bán hàng / Kinh Doanh, Bán hàng 

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/10/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[VSIP1] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

MERCHANDISER - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

GIÁM SÁT VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-21 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-21 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  28-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  28-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ KINH DOANH - LƯƠNG THỎA THUẬN - TPHCM

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận