Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Đồng Nai

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 99 tin tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai

Kết quả tìm việc làm tại Đồng Nai 

[KCN Amata] Kỹ sư phòng sản xuất N3 ~1000 USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Biên Hoà] BIÊN PHIÊN DỊCH N1~ 1000USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-21 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-21 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[NHƠN TRẠCH] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2_ 500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[KCN NHƠN TRACH] TRUONG PHONG HANH CHINH KE TOAN _1500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  25-32 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  25-32 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  25-32 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  16-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  16-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận