Viecoi.vn là dịch vụ tuyển dụng tìm việc làm, đăng tin tuyển dụngtìm hồ sơ xin việc theo khu vực, lĩnh vực, kỹ năng và nhiều điều kiện khác

 330  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Bán hàng / Kinh Doanh
Xem thêm >>

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: Tìm việc làm: ViecOi có 128 tin tuyển dụng việc làm

Kết quả tìm việc làm ngành nghề Bán hàng / Kinh Doanh

Lễ Tân

Công ty: Nhà hàng sakura
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
48
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 38 điểm

Tổng điểm: 48 điểm

Xem cách tính điểm

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công ty: SATO PHARMACY
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 04/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

JAPANESE SALES MANAGER

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  58-93 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  58-93 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
31
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 21 điểm

Tổng điểm: 31 điểm

Xem cách tính điểm

ADVERTISEMENT STAFF (JAPANESE)/TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
108
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 98 điểm

Tổng điểm: 108 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
132
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 122 điểm

Tổng điểm: 132 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sales Manager

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  50-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  50-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

BrSE tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  44-44 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  44-44 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

Sales/Sales Assistant tiếng Anh+ tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
130
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 120 điểm

Tổng điểm: 130 điểm

Xem cách tính điểm

日本人営業スタッフ

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  44-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  44-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 14/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 145 điểm

Tổng điểm: 155 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty: CÔNG TY HORY
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm