Việc làm  /  Tìm việc làm: Quản Lý, Giám đốc Mức lương trên 20tr tiền thưởng không thưởng 01/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 10 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý, Giám đốc mức lương trên 20tr tiền thưởng không thưởng

  70-140 triệu VNĐ
 06/02/2023
  70-140 triệu VNĐ
 06/02/2023
  40-60 triệu VNĐ
 06/02/2023
  35-45 triệu VNĐ
 06/02/2023

PM TIẾNG NHẬT

40-70 triệu VNĐ
06/02/2023
  40-70 triệu VNĐ
 06/02/2023
  23-46 triệu VNĐ
 06/02/2023

PM Người Nhật

50-90 triệu VNĐ
06/02/2023
  50-90 triệu VNĐ
 06/02/2023
  23-35 triệu VNĐ
 06/02/2023
  40-70 triệu VNĐ
 06/02/2023
  28.5-32.5 triệu VNĐ
 06/02/2023