Việc làm  /  Tìm việc làm: Nhân viên, Chuyên viên từ khóa Trợ Lý kỹ năng Tiếng Nhật 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 9 tin tuyển dụng việc làm vị trí Nhân viên, Chuyên viên từ khóa Trợ Lý kỹ năng Tiếng Nhật

Trợ lý Giám đốc

1-12 triệu VNĐ
08/12/2022
  1-12 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-13 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-14 triệu VNĐ
 08/12/2022

JAPANESE SALES ASSISTANT

15-20 triệu VNĐ
08/12/2022
  15-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  15-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-16 triệu VNĐ
 08/12/2022
  12-13.5 triệu VNĐ
 08/12/2022

JAPANESE ASSISTANT

18-23 triệu VNĐ
08/12/2022
  18-23 triệu VNĐ
 08/12/2022
  18-23 triệu VNĐ
 08/12/2022