Việc làm  /  Tìm việc làm: QA 09/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 16 tin tuyển dụng việc làm từ khóa QA

  13-14 triệu VNĐ
 09/10/2022

QC tiếng Nhật

12 triệu VNĐ
09/10/2022
  12 triệu VNĐ
 09/10/2022
  12-12 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-11 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-11 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-20 triệu VNĐ
 09/10/2022

TESTER (QA/QC)

20-40 triệu VNĐ
09/10/2022
  20-40 triệu VNĐ
 09/10/2022
  11-16 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7.5-9 triệu VNĐ
 09/10/2022

QA Manager

10-25 triệu VNĐ
09/10/2022
  10-25 triệu VNĐ
 09/10/2022