Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Nhân Viên Kinh Doanh

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 28 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Nhân Viên Kinh Doanh

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Nhân Viên Kinh Doanh 

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG NHẬT (FOOD)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  17-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  17-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 17/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - JAPANESE SALE - NỮ (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Quận 2 - Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Quận 1 - Nhân viên sale Horeca (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Quận 1] Trợ lý kinh doanh tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

quận 2 - Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QL13 - THỦ ĐỨC - HCM - JAPANESE SALE (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - JAPANESE SALE - NỮ (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Bình Thạnh - Japanese Sales - Không kinh nghiệm (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8.5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8.5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận