Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm:

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 623 tin tuyển dụng việc làm

Kết quả tìm việc làm

[Tân Bình] Biên phiên dịch tiếng Nhật N1

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] Biên phiên dịch tiếng Nhật (IT)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Uyên/Bình Dương] Biên phiên Dịch tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13.5-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13.5-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Long An] Kế toán kiêm nhân sự tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] IT communicator tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] QC tiếng Nhật (Nam)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Quản lý công trình

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
27
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 17 điểm

Tổng điểm: 27 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  12-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
65
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 15 điểm

Tổng điểm: 65 điểm

Xem cách tính điểm