Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa IT Communicator

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 41 tin tuyển dụng việc làm từ khóa IT Communicator

Kết quả tìm việc làm với từ khóa IT Communicator 

IT Comtor

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ

[Q10, HCM] IT COMTOR - A1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẬN 10 - IT COMTOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

ĐÀ NẴNG - IT COMMUNICATOR

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Quận BIÊN PHIÊN DỊCH NN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-200 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-200 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẬN 3 - IT COMTOR - N1 (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT COMMUNICATOR TIẾNG NHẬT N1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẬN 4 - HCM - IT COMMUNICATOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

CẦU GIẤY - HÀ NỘI - IT COMMUNICATOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  17-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  17-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Cầu Giấy - Hà Nội - IT COMTOR (FRESHER) (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  16-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  16-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận