Việc làm  /  Tìm việc làm: N2 quyền lợi được hưởng Phụ cấp ăn uống 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 24 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng N2 quyền lợi được hưởng Phụ cấp ăn uống

  15-20 triệu VNĐ
 23/12/2022

Phiên dịch tiếng Nhật

16-20 triệu VNĐ
23/12/2022
  16-20 triệu VNĐ
 23/12/2022
  11-15 triệu VNĐ
 23/12/2022
  15-19 triệu VNĐ
 23/12/2022
  8-11 triệu VNĐ
 23/12/2022
  11-13 triệu VNĐ
 23/12/2022
  18-34 triệu VNĐ
 23/12/2022

JAPANESE HR LEADER

27-27 triệu VNĐ
23/12/2022
  27-27 triệu VNĐ
 23/12/2022
  10-13 triệu VNĐ
 23/12/2022
  7.5-12 triệu VNĐ
 23/12/2022