Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương từ 10tr ~ 20tr 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 153 tin tuyển dụng việc làm mức lương từ 10tr ~ 20tr

Tìm việc làm 01/2022 có mức lương từ 10tr ~ 20tr 

[Tân Bình/HCM] Logistics Administrator (Japanese+English)_15M Net

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 2/HCM] Nhân viên Kỹ thuật (Từ 2 năm kn)_10-13M Gross + Phụ cấp

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

[Đồng Nai] Nhân viên QA tiếng nhật_ISO_IATF

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Nhơn Trạch/Đồng Nai] Nhân viên QA tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[QUY NHƠN] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  14-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  14-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
57
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
140
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 90 điểm

Tổng điểm: 140 điểm

Xem cách tính điểm

[Dist 1] Chăm sóc khách hàng tiếng Nhật và tiếng Anh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14-19 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14-19 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
61
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 61 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] Japanese- English Customer Support

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14-19 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  14-19 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
52
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 52 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] NHÂN VIÊN MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
54
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 54 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] NHÂN QC MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
87
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 87 điểm

Xem cách tính điểm