<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Chưa Có Kinh Nghiệm

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 2 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Chưa Có Kinh Nghiệm

Kết quả tìm việc làm với kỹ năng Chưa Có Kinh Nghiệm 

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
247
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 237 điểm

Tổng điểm: 247 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm