Việc làm  /  Tìm việc làm: Chưa Có Kinh Nghiệm 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 1 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Chưa Có Kinh Nghiệm

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng Chưa Có Kinh Nghiệm 

  7-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
21
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm