Việc làm  /  Tìm việc làm: từ 5 đến 10 năm Mức lương trên 20tr kỹ năng Tiếng Nhật 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 9 tin tuyển dụng việc làm từ 5 đến 10 năm mức lương trên 20tr kỹ năng Tiếng Nhật

  40-90 triệu VNĐ
 13/02/2023
  30-45 triệu VNĐ
 13/02/2023
  30-35 triệu VNĐ
 13/02/2023
  100-100 triệu VNĐ
 13/02/2023

KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE)

55-69 triệu VNĐ
13/02/2023
  55-69 triệu VNĐ
 13/02/2023
  23-35 triệu VNĐ
 13/02/2023
  46-46 triệu VNĐ
 13/02/2023

Japanese Back Office

25-39 triệu VNĐ
13/02/2023
  25-39 triệu VNĐ
 13/02/2023
  22-30 triệu VNĐ
 13/02/2023