Việc làm  /  Tìm việc làm: từ 1 đến 2 năm việc hết hạn 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 22 tin tuyển dụng việc làm từ 1 đến 2 năm thời gian việc hết hạn

  32-46 triệu VNĐ
 13/07/2022
  10-15 triệu VNĐ
 13/07/2022
  20-40 triệu VNĐ
 13/07/2022
  10-15 triệu VNĐ
 23/11/2022
  10-15 triệu VNĐ
 29/01/2023
  25-35 triệu VNĐ
 29/01/2023
  9-10 triệu VNĐ
 29/01/2023
  13-22 triệu VNĐ
 29/01/2023
  12-16 triệu VNĐ
 29/01/2023

Trợ lý kinh doanh

13-16 triệu VNĐ
29/01/2023
  13-16 triệu VNĐ
 29/01/2023